ข้อมูลทั่วไป

               สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อน กรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.1650 โดยพระเจ้าไกรสรราช พระราชโอรสในพระเจ้าพรหมมหาราช (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ผู้ครองเมืองชัยปราการหรือเมืองฝาง ต่อมาในสมัยพระนารายณ์ มหาราช สันนิษฐานว่า ในตอนที่ย้ายเมืองใหม่จากบางมอญในเขตอำเภอพรหมบุรี มาตั้งที่ริมแม่น้ำน้อย ตำบลโพสังโฆ อำเภอบางระจัน ขณะถากถางบริเวณวัดร้างเหนือตัวเมือง ได้พบรูปปั้นสิงห์ 2 ตัว เป็นรูปปั้นดินเผาที่งดงามมาก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดสิงห์ ตำบลโพสังโฆ และที่ว่าการอำเภอบางระจัน จึงเรียกว่าเมืองสิงห์บุรี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ไว้ว่า "เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่ามาก มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญคือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่กว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบ พระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา เมืองสิงห์บุรี เรียกชื่อต่าง ๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมน้ำจักรสีห์ อันเป็นลำน้ำใหญ่ห่างจาก แม่น้ำเจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงเป็นเมืองลับลี้ ด้วยเหตุนี้ เมืองสิงห์บุรี จึงมีการ โยกย้ายเมืองไปตามสภาพลำเนาสำคัญหลายแห่ง คือ ตัวเมือง เดิมตั้งอยู่ทางแม่น้ำจักรสีห์ บริเวณใกล้วัดหน้าพระธาตุ ต่อมา ย้ายเมืองไปตั้งทางแควแม่น้ำน้อย ที่ ตำบลโพสังโฆ  อำเภอค่ายบางระจัน ใต้วัดสิงห์ลงมา ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ.2310 ก็ย้ายมาตั้งทางต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า ปากน้ำโพ

ตำบลบางมัญ" จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี มีอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างกรุงศรีอยุธยา

             ปลายสมัยอยุธยา ชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรม ของชาติไทย โดยพม่าได้ส่งกองทัพมาปล้นสะดมกวาดต้อนผู้คนในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ได้มีผู้นำหลบหนีมารวม กำลัง ต่อสู้พม่าที่บ้านบางระจันตั้งแต่เดือน 4 ปีระกา พ.ศ.2308 และสามารถมีชัยชนะต่อกองทัพพม่าถึง 7 ครั้ง ฆ่าฟันพม่าล้มตายจำนวนมาก แต่ในที่สุดค่ายบางระจัน ก็ต้องเสียแก่พม่าเมื่อวันจันทร์เดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีจอ พ.ศ.2309 

              ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราว  พ.ศ.2437  ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑล เทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่า(มณฑลอยุธยา)ขึ้น ประกอบด้วยเมือง 8 เมืองคือ เมืองกรุงเก่า พระพุทธบาท พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอินทร์บุรี ใน พ.ศ.2439 ได้ยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ลงเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี ในขณะเดียวกัน ได้ย้ายเมืองสิงห์บุรี จากปากบางต้นโพธิ์ ไปตั้งที่  ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี และต่อมาย้ายมา ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา 

 

          เมื่อปี พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  ได้โปรดเกล้าฯ   ให้ตั้งกองตำรวจขึ้นมารักษาความสงบเรียบร้อยในพระนคร ส่วนในหัวเมืองหน้าที่ดังกล่าวยังอยู่ในความรับผิดชอบของกองตรวจจับ ของกรมการเมือง

           พ.ศ.2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 5)  ได้โปรดเกล้าฯ   ให้ตั้ง   กองตำรวจภูธรขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในหัวเมือง

           พ.ศ.2441 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองรวมหัวเมือง ชั้นนอก เป็นมณฑล มีสมุหเทศาภิบาลมณฑลเป็นผู้รักษาพระนคร และมีผู้บังคับการตำรวจมณฑลรับผิดชอบในการสืบสวน ปราบปรามป้องกันโจรผู้ร้าย จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในมณฑลกรุงเก่า มี พ.ต.ต.หลวงไกรกลางณรงค์ (ปุ๊ โรหิตรัตน์) เป็นผู้บังคับการคนแรก รับผิดชอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และปทุมธานี และมี พ.ต.อ.แอนเดอร์เซ้น ชาวเดนมาร์ค เป็นผู้ตรวจการตำรวจภูธร ประจำมณฑลกรุงเก่า  ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6 ) ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมกิจการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร ตั้งเป็นกรมตำรวจขึ้น จึงถือว่า วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันตำรวจ 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลกรุงเก่า

1. พ.ต.ต.หลวงไกรกลางณรงค์ (ปุ๊ โรหิตรัตน์)

2. พ.ต.ต.หลวงราญธุระชน (แสง ทิตยานนท์)

3. พ.ต.ท.พระราชเรืองฤทธิ์

4. พ.ต.อ.พระยาอนันต์ยุทธกาจ (ปลื้ม ลัยนันทน์) 

      วันที่ 17 พ.ย.2475 มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกกองบังคับการตำรวจภูธรมณฑล จัดแบ่งตำรวจ ออกเป็น 4 ภาค มีกองกำกับการสายขึ้นอยู่ในบังคับบัญชา

            วันที่ 11 ม.ค.2476 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งกองจเรตำรวจภูธรขึ้นเป็น 4 ภาค และแบ่งเขตพื้นที่ จังหวัดปกครองให้ผู้กำกับการตำรวจภูธรสายขึ้นใหม่

               พ.ศ.2481 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงานแบบกรมในกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 9)  พ.ศ.2481 จัดแบ่งตำรวจภูธรเป็นเขตและเป็นราชการบริหารส่วนกลาง รวม 8 เขต กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ขณะนั้นชื่อกอง บังคับการตำรวจภูธรเขต 6 รับผิดชอบ 19 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มี พ.ต.อ.พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) เป็นผู้บังคับการคนแรก 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17183
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
55
138
259
16924
259
1329
17183

Your IP: 118.172.154.189
Fri, 24 May 2019 08:20:02 +0000
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top